21 Kasım 2017 Salı

2016-2017 Bahar Dönemi Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleşmiştir

21 Şubat 2017 Salı 14:52 tarihinde eklendi | 729 defa okundu

“MİMARLIK FAKÜLTESİ 2016-17 BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK KURUL TOPLANTISI  9 Şubat 2017 Perşembe günü saat 10:00 da Mimarlık Fakültesi Şehit Hasan Hüseyin GÜL Konferans Salonunda yapılmıştır.

Akademik Kurul; Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve Değerli çalışma Arkadaşları ve Günümüzde tüm Şehit olanlar anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılmıştır. Kurulda öncelikle Fakülte Öğrenci Temsilcisi Maide UĞUR konuşma yapmış, istek ve görüşlerini paylaşmıştır.

Daha sonra Mevcut Bölüm Başkanlarından Mimarlık Bölümü Başkanı ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Gülin BEYHAN, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Ilgar KIRZIOĞLU ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat AKTEN, Bölümlerinin 2016 yılına ait tüm öğretim elemanlarını kapsayacak şekilde ayrıntılı bir şekilde faaliyetleri ve 2017 yılı öngörüleri ile ilgili sunumlarını paylaşmışlardır.

•      Dekan Vekili Prof. Dr. Atila GÜL konuşmasında Akademik Kurulların Fakültemizde düzenli bir şekilde gerçekleştirildiğini ve bu kurulların yapılması kurumsallaşmanın ve öz değerlendirme yapılmasının önemli bir aracı olduğunu ifade etmiştir.

•      Kurumsal olma kavramını; Bir birimin veya kurumun faaliyetlerini kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan, Tüm stratejik kararlarına ve faaliyetlerine yön veren hedefleri (vizyon), Bu hedefleri ve amaçları tanımlayan görevleri (misyon),Faaliyetlerini yürütürken uyacağını beyan ettiği kavramları içeren ilke ve değerleri, Faaliyetini yürütürken izlediği yol ve yöntemleri yansıtan politikaları, hedeflerine ulaşmak için sürdüreceği uygulamalar açısından belirli bir kaliteye, denetlenmeye, gelişmeye ve sürekliliğe sahip olan bir sistemi oluşturma sürecidir şeklinde tanımlamıştır.

Mimarlık Fakültesinin Kurumsallaşma Sürecinde temel amaçlarının;

•      Kişi veya kişilere bağlı olmaksızın sistem içindeki her türlü iş ve faaliyetin aksamadan sürekliliğinin sağlanmasını,

•      Ortak akıl ile en ideal (optimal) kararlar ve çözümler üretilmesini,

•      En ideal verim ve kalitenin ortaya konulmasını,

•      Herkese eşit ve adil olmasını,

•      Katılım ve sorumluluk bilincinin en üst düzeye çıkarılmasını,

•      Hesap verilebilir, denetlenebilir ve şeffaf olunmasını,

•      Etik kurallara uyulmasını,

•      Toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılığın gösterilmesini,

•      Ortak çalışma, işbirliği, paylaşma ve uyumlu bir çalışma ortamı oluşturulmasını,

•      Sürdürülebilir ve döngüsel sistem süreçlerinin uygulanması gerektiğini belirtmiştir.

Dekan Vekili, Mimarlık Fakültesinin en önemli hedeflerinin KURUMSALLAŞMA ve 23 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında KALİTEYİ ARTIRMA VE AKREDİTİDASYON sürecinin tamamlanması olduğunu ve bu konuda geleceğe yönelik yapılması gereken eylemleri dile getirerek Akademik Kurulun Fakültemize hayırlı olması dilekleri ile sunumunu tamamlamıştır.

Fakültemizde Yrd. Doçent Unvanı alan Yrd. Doç. Dr. Engin KEPENEK’ e Biniş giydirilmiş ve tebrik edilmiştir.

Daha sonraki yapılan oturumda; Fakülte Dekan Vekili ve Dekan Yardımcıları olmak üzere tüm Fakülte Öğretim Elemanları katılımıyla “Değerlendirme Toplantısı” yapılmış ve ilgili konularda istek ve düşünceler dile getirilerek bazı kararlar alınmış ve Akademik Kurul Toplantısı sonlandırılmıştır. 

İlgili Kurul Kararları İçin tıklayınız.

AKADEMİK TAKVİM

E-POSTA

PERSONEL

PERSONEL

KARARLAR

DOKÜMANLAR

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

TASARIM VE PLANLAMA TOPLULUĞU

Mimarlık Klübü çeşitli faaliyetlerle öğrencileri desteklemektedir.

İLETİŞİM

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Batı Yerleşkesi / ISPARTA

Tlf: +90 246 211 82 22

Fax: +90 246 211 82 31

                     

E-mail: mimarlik@sdu.edu.tr