22 Kasım 2019 Cuma

Komisyon ve Koordinatör Görevleri

3802 defa okundu

EĞİTİM ÖĞRETİM SINAV KOORDİNATÖRÜ

 

Her Bölümde, Bölüm Başkan Yardımcısı Bölümün Lisans Eğitim Öğretim ve sınav Genel Koordinatörüdür. İlgili Komisyonların düzenli çalışması ve koordinasyonundan sorumludur.

Ayrıca Fakülte bünyesinde ise Dekan Yardımcısı tüm Bölüm Koordinatörlüğünün çalışmalarından sorumludur.  Bölüm Koordinatörlüğü aşağıdaki komisyonlardan oluşmaktadır.

 

ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMLARI KOMİSYONU

Bu komisyonun görevi; Üniversite bünyesinde yer alan diploma programları arasındaki Çift Anadal ve Yandal programlarının uygulanmasında uyulması gereken usul ve esasları düzenler, uygular ve Bölüm Başkanlığına görüş bildirir. Komisyon tarafından her yıl yapılan tüm işler “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığına sunar.  Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

İNTİBAK KOMİSYONU (YATAY GEÇİŞ, DİKEY GEÇİŞ, MUAFİYET, YAZ OKULU VB.)

 

Bu komisyonun görevi; Bölüme Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Yatay Geçiş ile girmeye hak kazanan öğrencileri değerlendirmek, muaf tutulacağı dersler ile almak zorunda olduğu dersleri belirlemek ve bu doğrultuda, ilgili öğrenciler için eğitim planı hazırlamak, Yaz Okulu ile ilgili işlemleri yapmak ve Bölüm Başkanlığına görüş bildirmek. Komisyon tarafından her yıl yapılan tüm işler “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığına sunar.  Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

STAJ KOMİSYONU

 

Bu komisyonun görevi; Bölüm öğrencilerinin eğitim ve öğretim süreleri boyunca teorik ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini mesleki uygulama alanlarında projelendirme, uygulama ve yönetim çerçevesinde pratiğe dönüştürmek amacıyla yapmakla yükümlü oldukları ulusal veya uluslararası “Zorunlu Stajları” ile ilgili esasları düzenler ve uygular. Yurt dışı staj uygulamalarında “Değişim Programları Komisyonu” ile işbirliği içinde olacaktır. Her dönem Staj Yönetmeliğine göre yapılan işleri bir rapor halinde Bölüm Başkanlığına bildirir. Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

MEZUNİYET KOMİSYONU

 

Bu komisyonun görevi; eğitim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanan öğrencilerin durumlarının incelenmesi ve mezuniyet kararlarının alınmasını sağlar. Ayrıca Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin transkriptlerini inceler, eğitim planını başarıyla tamamlamış öğrencilerine mezuniyetine karar verir ve bir rapor halinde Bölüm Başkanlığına bildirir. Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.


DERS, SINAV PROGRAMLARI ve TEKNİK GEZİ SORUMLUSU

 

Bu komisyonun görevi; her dönem lisans ders ve sınav programlarının hazırlanmasına ilişkin kuralları düzenler ve uygular. Ayrıca, Bölümlerde verilecek olan uygulamalı derslerin arazi uygulamaları ve teknik gezilerin düzenli şekilde hazırlar, uygular ve bir rapor halinde Bölüm Başkanlığına bildirir. Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

LİSANS, AKTS / BİLSİS SORUMLUSU

 

Lisans derslerinin AKTS ve BİLSİS ile ilgili tüm işleri düzenler, uygular ve Bölüm Başkanlığına görüş bildirir. Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

LİSANSÜSTÜ, AKTS / BİLSİS SORUMLUSU

 

Lisansüstü derslerinin AKTS ve BİLSİS ile ilgili tüm işleri düzenler, uygular ve Anabilim Dalı Başkanlığına görüş bildirir. Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

 

AKREDİTASYON VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

Her Bölümde, Bölüm Başkan Yardımcısı Bölümün Ulusal ve Uluslararası her türlü Akreditasyon ve kalitenin artırılması ve geliştirilmesi ile ilgili Genel Koordinatörüdür. İlgili Komisyonların düzenli çalışması ve koordinasyonundan sorumludur. Fakülte bünyesinde ise Dekan Yardımcısı tüm Bölümlerin Koordinatörlükleri arasında işbirliğinin sağlanmasından sorumludur. Bölüm Koordinatörlüğü aşağıdaki komisyonlardan oluşmaktadır. 

DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOMİSYONU

 

Değişim Programları Komisyonu’nun görevi; Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Ulusal ve Uluslararası değişim programlarının (Erasmus, Farabi ve Mevlana) Bölüm içinde işleyişini sağlar, giden-gelen öğrencilerin ders planlarının yürütülmesini, araştırma/staj yapmasını sağlar ve ikili anlaşma çalışmalarını yürütür. Komisyon tarafından her yıl yapılan tüm işler “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığına sunar.  Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

a)Erasmus –Sokrates Değişim Programı Sorumlusu: Üniversite Yönetmelik çerçevesinde işlerini yürütür.

b)Farabi Değişim programı Sorumlusu: Üniversite Yönetmelik çerçevesinde işlerini yürütür.

c)Mevlana Değişim Programı Sorumlusu: Üniversite Yönetmelik çerçevesinde işlerini yürütür.

KURUMSAL İLİŞKİLER KOMİSYONU

 

Bu komisyonun görevi; Kurum içi veya Kurumlar arası akademik ve idari personel arasında iletişimi ve işbirliğini geliştirmeye yönelik faaliyetleri belirler ve organize eder. Bölümün kamuoyu nezdinde bilinirliğini arttırmaya yönelik kurumsal tanıtım çalışmalarını düzenlenip yürütülmesini sağlar. Kurumlar arası faaliyetlerde Bölümün Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu ile birlikte ortak çalışmalar yürütür. Komisyon tarafından her yıl yapılan tüm işler “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığına sunar.  Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

AKREDİTASYON KOMİSYONU

 

Bu komisyonun görevi; Bölümün akreditasyon kazanabilmesi doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı başvuru için gerekli tüm çalışma ve organizasyonları düzenler. Diğer komisyonların çalışmalarını akreditasyon kuruluşlarının beklentileri doğrultusunda yönlendirir, ilgili dokümantasyon, raporlandırma ve diğer faaliyetlerini koordine eder. Komisyon tarafından her yıl yapılan tüm işler “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığına sunar.  Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

 

STRATEJİ VE KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU
 


Bu komisyonun görevi; Bölümün bütüncül stratejik eylem planının hazırlanması, hedef ve görevlerinin tanımlanması ve revizyonunu sağlamak, Bölümlerin Kalite geliştirmeye yönelik tespitlerde bulunmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla ilgili dokümantasyon, raporlandırma ve diğer faaliyetlerini koordine eder. Komisyon tarafından her yıl yapılan tüm işler “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığına sunar.  Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

 

 

 

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Her Bölümde, Bölüm Başkan Yardımcısı Bölümün Ulusal ve Uluslararası her türlü Araştırma Geliştirme ve Projeler yapmak ve yürütmek ile ilgili Genel Koordinatörüdür. İlgili Komisyonların düzenli çalışması ve koordinasyonundan sorumludur. Fakülte bünyesinde ise Dekan Yardımcısı tüm Bölümlerin Koordinatörlükleri arasında işbirliğinin sağlanmasından sorumludur. Bölüm Koordinatörlüğü aşağıdaki komisyonlardan oluşmaktadır.

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİ KOMİSYONU

 


Bu komisyonun görevi; Her türlü Ulusal ve Uluslararası düzeyde araştırma ve proje önerilerinin hazırlanması, alınması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, sonuçların yayın hale getirilmesi konusunda bilgi ve destek hizmeti verir, bunlara ilişkin hizmetleri yürütür, gerekli duyuruları yapar, ilgili komisyonların çalışmalarına yardımcı olur. Komisyon tarafından her yıl yapılan tüm işler “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığına sunar.  Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

a)Öğrenci Araştırma Projeleri Sorumlusu

b)Kurum İçi Sorumlusu

c)Kurum Dışı Sorumlusu

BİTİRME/DÖNEM PROJELERİ KOMİSYONU

 


Bu komisyonun görevi; Bölüm son sınıf (7. ve 8. yarıyıl) öğrencilerinin Bitirme/ Dönem Projeleri belirlemek ve uygulamaktır. Komisyon tarafından her yıl yapılan tüm işler “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığına sunar.  Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

         

 


 

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

 

Her Bölümde, Bölüm Başkan Yardımcısı Bölümün Dokümantasyon, Arşiv çalışmalarını yürütmek, her türlü sosyal bilimsel etkinlikler ve tanıtım çalışmalarını yürütmek, Mezunlarla ilişkileri organize etmek, Burs işlemleri, WEB bilgilerin temini ve güncellenmesi ve her türlü yayın faaliyetlerini yapmak ve organize etmek ile ilgili Genel Koordinatörüdür. İlgili Komisyonların düzenli çalışması ve koordinasyonundan sorumludur. Fakülte bünyesinde ise Dekan Yardımcısı tüm Bölümlerin Koordinatörlükleri arasında işbirliğinin sağlanmasından sorumludur. Bölüm Koordinatörlüğü aşağıdaki komisyonlardan oluşmaktadır.

DOKÜMANTASYON ve ARŞİV SORUMLUSU

 


Görevi; Bölümün ilgili toplantı tutanaklarını tutmak ve öğrencilerin her türlü sınav ile ilgili belgeleri saklar ve korur. Bölümün kitap, ders notu vb çeşitli dokümanların temini, sergilenmesi (kütüphane) ve organizasyonunu sağlar.  Ayrıca Sorumlu tarafından her yıl yapılan tüm işler “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığına sunar.  Bu Sorumlu aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

ETKİNLİKLER ve TANITIM SORUMLUSU

 


Görevleri; Bölümünün Üniversite içinde ve dışında yapılacak tüm bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekli planları ve hazırlıkları yapar, duyurur ve organize eder. Bölümün tanıtımı ile ilgili bilgileri hazırlar, geliştiril, stratejileri belirler ve takip eder. Özellikle Üniversite adaylarının Bölümü tercih etmelerini sağlayacak stratejileri belirler. Fakülte veya Bölümdeki öğrenci kulüpleri veya topluluklarının her türlü faaliyetleri ile koordinasyon sağlar ve işbirliği yapar. Sorumlu tarafından her yıl yapılan tüm işler “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığına sunar.  Sorumlu aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

MEZUNLARLA İLİŞKİLER SORUMLUSU

 


Görevi; üniversite içinde ya da dışında çalışmakta olan bölüm mezunlarıyla irtibat kurmak, mezunlar ile ilgili bilgileri toplamak, veri tabanı oluşturmak ve gerekli duyuruları mezunlara duyurmaktır. Mezunlarla yapılacak etkinliklerle ilgili “Etkinlikler ve Tanıtım Sorumlusu” ile birlikte işbirliği yapar.

Sorumlu tarafından her yıl yapılan tüm işler “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığına sunar.  Sorumlu aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

WEB ve BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU

 


Görevi; diğer komisyonların hazırlık çalışmalarının hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için bilgisayar ve veri tabanı altyapısını hazırlamaktır. Akademik ve idari personele ait bilgisayarlara donanım, yazılım ve network desteği sağlamak, Bilgisayar laboratuvarlarının kurulumunu yapmak, laboratuvarlardaki bilgisayarlara donanım, yazılım ve network desteği sağlamak, sunum salonlarının kurulumunu yapmak, salonlardaki bilgisayarlara donanım, yazılım ve network desteği sağlamak, Fakültemiz web sunucusunun, SDÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın ilgili birimleri ile birlikte yönetimini sağlamak, Fakültemiz web sayfalarını hazırlanmak ve güncellemek, Mimarlık Fakültesi Dergisi web sayfalarını hazırlanmak ve güncellemek, Fakültemiz tarafından düzenlenen etkinliklerde afiş ve davetiye gibi görsel materyalin grafik hazırlığını yapmak ve baskıya hazır hale getirmektir. İlgili Rektörlük birimleri ile koordinasyonu sağlamaktır. Sorumlu tarafından her yıl yapılan tüm işler “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığına sunar.  Sorumlu aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

BURS KOMİSYONU


Görevi; Üniversitemiz tarafından verilen beslenme yardımı, burs ve diğer destekler için öğrenci seçiminin yapılması, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından lisans-lisansüstü düzeyde verilen burs ve desteklerin araştırılması, web sayfasında duyurulması ve koordinasyonun sağlanması, hangi birimlerde kısmi zamanlı olarak kaç öğrenci çalıştırılacağının belirlenmesi, kısmi zamanlı öğrencilerin puantaj çizelgelerinin süreleri dahilinde düzenlenerek ilgili birimlere iletilmesini sağlamaktır.  Sorumlu tarafından her yıl yapılan tüm işler “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığına sunar.  Sorumlu aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

YAYIN-DERGİ KOMİSYONU


Bu komisyonun görevi; birimler bünyesinde basılmak üzere hazırlanmış taslak eserleri incelenmek, yayınları planlanmak, yayın kurallarına uygun olup olmadığını değerlendirmek, yayın hakkında rapor hazırlamak; ders aracı olarak kullanılan kitaplar ve teksirlerle yardımcı ders kitapları ile ilgili basılmaya hazır olarak gelen eserlerin nitelik ve eğitim-öğretim ihtiyaçları açısından yayıma uygun olup olmadığını, basılma sırası, baskı adedini tespit ederek maliyeti, satış fiyatları ve ödenecek telif hakları ile ilgili görüş bildirmektir. Ayrıca Fakülte Dergisinin hazırlanması ve yürütülmesinde görev almak ve Bölümü temsil etmektir.  Sorumlu tarafından her yıl yapılan tüm işler “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığına sunar.  Sorumlu aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

 

E-POSTA

AKADEMİK TAKVİM

PERSONEL

PERSONEL

KARARLAR

DOKÜMANLAR

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

TASARIM VE PLANLAMA TOPLULUĞU

Mimarlık Klübü çeşitli faaliyetlerle öğrencileri desteklemektedir.

İLETİŞİM

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Batı Yerleşkesi / ISPARTA

Tlf: +90 246 211 82 22

Fax: +90 246 211 82 31

                     

E-mail: mimarlik@sdu.edu.tr