Hakkımızda

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Mühendislik- Mimarlık Fakültesi’nde 2004 yılında kurulan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 2012 yılında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin ayrılması ile Mimarlık Fakültesi bünyesine geçmiştir. Bölüm lisans programı; eğitim süresi 4 yıl (teorik + uygulama, 8 dönem) + 1 yıl (İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık)’dır. Lisans eğitiminde zorunlu dersler, seçimlik dersler ve proje dersleri verilmektedir. Toplam 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ders yükünü (156 kredi) ve zorunlu stajlarını tamamlayan ve Üniversitemizin Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen mezuniyet koşullarını sağlayan her öğrenci, Bölümden Şehir ve Bölge Plancısı olarak mezun olabilmektedir. Mezunlarımız, Şehir Plancısı olarak Özel veya kamu sektörlerinde çalışabilmektedir. Şehir ve Bölge Plancıları kamu sektöründe kamunun en üst düzeyi bakanlıklardan, en küçük belediyelere kadar değişik kademelerde görev almaktadırlar. Özel sektörde plancılar kendi planlama bürolarında planlama çalışması yapabilecekleri gibi, gayrimenkul değerleme kuruluşları, sanayi kuruluşları, bankalar, yatırım firmalarında da plancı olarak görev yapmaktadırlar.

Akademik Analizler