Kalite Çalışmaları

Fakülte Vizyonu 

Fakülte vizyonu 3 eksen boyutunda belirlenmiştir; 

Eksen 1; Kurumsallaşma, Eksen 2; Kalite ve Verim, Eksen 3; Kamu Hizmet ve Katkılar Sağlama.

Fakülte Misyonu 

Bölümler içinde sağlıklı iletişim kurma, mutlu ve huzurlu bir ortam oluşturmak,
Yatay ve dikey süreçlerde katılımcılığı sağlamak,
Mevzuat çerçevesinde akademik ve idari personele verilen her türlü görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak,
Öğrenci merkezli eğitim ve öğretimi sağlamak ve geliştirmek,
Sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri en üst düzeye çıkarmak,
Sosyal sorumluluk ve kamusal yarar sağlamaya yönelik faaliyetlere öncelik vermek,
Akademik ve idari personelin nitelik ve niceliğini en üst seviyeye çıkarmak,
Akademisyenleri ve öğrencileri ulusal ve uluslararası rekabete hazır hale getirmek,
Bulunduğu kente, yöreye ve bölgeye bilimsel, teknik ve mesleki nitelikte çok yönlü hizmet ve katkıda bulunmak (bilgi üretmek ve paylaşmak, proje yapmak, Danışmanlık hizmeti vermek vb.)
Bilimsel yayın ve etkinlikleri en uygun düzeye ulaştırmak
Uluslararası ve Ulusal (TÜBİTAK, BAKA, Kalkınma Bakanlığı vb.) ve ortak bilimsel projeler üretmek ve uygulamak,
Uluslararası ve Ulusal bilimsel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek,

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği için tıklayınız. 

SDÜ Uzaktan Öğretime Yönelik Öneri Rehberi için tıklayınız. 

SDÜ Kariyer Temsilcisi Yönergesi için tıklayınız. 

 

Fakülte Kalite Komisyonu

 

Fakülte Paydaşları

 

Fakülte İşleyişi ile İlgili Süreçler