24 Nisan 2018 Salı

Mimarlık

39265 defa okundu

GENEL BİLGİLER

Mimarlık Bölümü; Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde 1995–1996 Eğitim Öğretim yılında 30 öğrenci alarak lisans eğitimine başlamıştır. Bölüme gelen öğrenci sayısı her yıl artış göstermiş olup Mimarlık Bölümünde 2015–2016 eğitim öğretiminde 60 öğrenci eğitim alacaktır. 2002–2003 Eğitim-Öğretim yılında Mimarlık Anabilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimi başlamış ve halen devam etmektedir. 2005–2006 Eğitim-Öğretim yılında İtalya, Almanya ve Litvanya ile yapılan ikili antlaşmalar neticesinde Mimarlık Bölümü Erasmus Programı içerisinde yer almıştır. 8 Mart 2012 tarihinde Mimarlık Bölümü Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinin ikiye ayrılması ve Mimarlık Fakültesinin kurulması ile Mimarlık Fakültesine aktarılmıştır. Mimarlık Bölümüne ait 3 derslik (Sinan Stüdyosu-Eldem Stüdyosu-Tekeli Stüdyosu) bulunmaktadır. Lisans programında; 240 öğrenci, Yüksek Lisans programında; 59 öğrenci bulunmaktadır.

 

Mimarlık Bölümü Anabilim Dalları

 

Bina Bilgisi Anabilim Dalı

Yapı Bilgisi Anabilim Dalı

Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı

Restorasyon Anabilim Dalı

 

MİMARLIK MESLEĞİ

 

 

Mimarlık mesleği, toplumun yapısına, gereksinim ve ekonomik verileri ile teknolojik gelişmelerine bağlı olarak, insanların yaşamasını kolaylaştırmak amacı ile barınma, dinlenme, çalışma ve eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak için mekanlar düzenleme sanatıdır.

Romalı mimar Vitruvius’un başarılı mimari için ortaya koyduğu Firmitas-Utilitas-Venustas ölçütleri günümüzde de devam etmektedir. Yani sırasıyla Sağlamlık-İşe Yararlılık-Hoşluk ve Güzellik olarak Vitruvius’un tanımladığı mimarlık gereklilikleri geçmişten günümüze kadar güncelliğini korumuştur.

 

İlgi alanları açısından Mimarlık mesleği,

 • Doğa içinde yer alışı ve doğal kaynakların bir değerlendirme biçimi olmasından dolayı doğal ortamın tüm olanak ve sınırlarını,
 • Oluşumuna insanın katıldığı bir etkinlik olması nedeniyle insan kavramının kapsadığı tüm boyutları,
 • Yapı üreten uğraş olarak üretim olgusunun tüm verilerini,
 • Sosyal nitelikleri içermesi nedeni ile toplum yapısının bütün özelliklerini,
 • Tasarlayıcı ve kullanıcı arasında bir bilgi alışverişi süreci toplumun kültür düzeyinin göstergesi olan değerlerini içermektedir.

 

 

Mimarlık mesleğine dair çalışma alanları şöyle sıralanabilir;

 • Kamu Kurumları’nda (Devlet Memuru Olarak ) Tasarımcı olarak,
 • Yapı denetiminde,
 • Yasa ve yönetmeliklerin hazırlanmasında,
 • Özel Sektörde Serbest çalışan mimarların bürolarında tasarımcı ve/veya uygulamacı olarak,
 • Şirketler, Bankalar vb. kuruluşlarda mimar olarak
 • Şantiyelerde uygulamacı olarak,
 • Yapı Sektörüne ilişkin malzemelerin tasarımında, üretim sürecinde, pazarlamasında ve satış noktalarında,
 • Sergi, fuar, vb. organizasyonların hazırlanmasında,
 • Mimarlık ve ilgili alanlarda dergi yayıncılığında,
 • Serbest çalışan mimar olarak
 • Akademisyen olarak çalışılabilmektedir.

 

MİMARLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDE AMAÇ

 

Mimarlık eğitiminde temel amaç; mimarlık alanında, üstün nitelikli ve kendi alanında rekabete açık, başarılı mimar adayları yetiştirmek ve mezunlarını hem yurtiçi hem de yurtdışında en çok tercih edilenler arasında bir düzeye getirmek, sektöre uyumlu, araştırmacı, yaratıcı, tasarım ve analitik düşünce yeteneğine sahip, evrensel bilgi üretimine katkı sağlayan ve teknolojiyi kullanabilme yeteneğine sahip mimarlar yetiştirmektir.

Mimarlık Lisans Programının alt amaçları;

1. Mimarlık alanında temel ve güncel bilgilerle donanmış kapsamlı bir lisans eğitim-öğretim programı sağlamak,

2. Mimarlık alanına ait araştırmaları ilgili disiplinlerin çalışmalarına entegre edebilmek, disiplinlerarası çalışma ortamlarına uyum sağlayabilmek,

3. Mimarlık ile ilgili mesleki alanda yaratıcı, araştırmacı, sorgulayıcı yönü öne çıkan,  analiz, sentez, tasarım ve proje üretebilen mezunlar yetiştirmek,

4. Mekansal ve kentsel sorunlara ışık tutarak, mimarlık sanat ve bilimine katkı sağlamak,

5. Mimarlık, planlama ve tasarıma yönelik bilgi, beceri ve donanımla teknoloji kullanabilme yetisinde mezunlar yetiştirmek,

6. Mimarlık alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyerek yeni arayışlarda bulunmak,

7. Mimarlık lisans eğitim programını yurtiçi ve yurtdışı mimarlık bölümlerinin programları ile eşdeğer hale getirmek,

8. Üretilen bilgiyi toplumsal yaşama ve pratiğe dönüştürebilmek,

9. Mesleki alanlarda yaşam boyu öğrenmeyi, araştırmayı, incelemeyi, geliştirmeyi benimsemiş, uygulayıcı, azimli mezunlar yetiştirmek,

10.Mesleki sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde kullanan, üstlenilen mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik ve yasal içeriğin bilincinde olan ve değerlendirebilen, lisans mezunları yetiştirmek,

11. Yazılı ve sözlü iletişimde başarılı, kendini en iyi şekilde ifade edebilen, kendi iş alanlarında daha ön plana çıkan, ikna yeteneği ve özgüveni olan mezunlar yetiştirmek,

12. Mezunlara temel bilgiler yanısıra kültürel, sosyal, ekonomik katkılarla entellektüel bakış açısı kazandırmaktır.

 

AKADEMİK PERSONEL

Mimarlık Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ş. Gülin BEYHAN

Telefon: +90 246 211 1754

E-posta: gulinbeyhan@sdu.edu.tr


Bina Bilgisi Anabilim Dalı

Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ş. Gülin BEYHAN

Bina Bilgisi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Ş. Gülin BEYHAN

Doç. Dr. Sıdıka ÇETİN

Dr. Öğr. Ü. Berna GÜÇ

Dr. Öğr. Ü. Hasan Ş. HAŞTEMOĞLU

Dr. Öğr. Ü. İlker ERKAN

Öğr. Gör. Hasan Nihat YILMAZER

Arş. Gör. Elvan KUMTEPE​


Yapı Bilgisi Anabilim Dalı

Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Sıdıka ÇETİN

Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Arş. Gör. Feyza SEZGİN DEMİRKIRAN ​​

Arş. Gör. Kübra SÜMER HAYDARASLAN​

Öğr. Gör. İsmail UZUN


Restorasyon Anabilim Dalı

Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Ü. Hasan Ş. HAŞTEMOĞLU

Restorasyon Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Ü. Seda ŞİMŞEK TOLACI

Arş. Gör. Ayşe Betül GÖKARSLAN

Arş. Gör. Duygu KÖSE


Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı

Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Ü. H. Gökçen ÖZKAYA

Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Ü. H. Gökçen ÖZKAYA

AKADEMİK TAKVİM

E-POSTA

PERSONEL

PERSONEL

KARARLAR

DOKÜMANLAR

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

TASARIM VE PLANLAMA TOPLULUĞU

Mimarlık Klübü çeşitli faaliyetlerle öğrencileri desteklemektedir.

İLETİŞİM

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Batı Yerleşkesi / ISPARTA

Tlf: +90 246 211 82 22

Fax: +90 246 211 82 31

                     

E-mail: mimarlik@sdu.edu.tr