24 Nisan 2018 Salı

Şehir ve Bölge Planlama

37748 defa okundu

GENEL BİLGİLER

Hızlı kentleşme nedeni ile kentlerin ekonomik-mekânsal büyümelerinin ve gelişmelerinin yönlendirilebilmesi amacıyla planlanması kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle yaşanabilir çevrelerin oluşturulması açısından planlama, geleceğin kurgulanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Şehir planlama, Türkiye’de şehirleşme ve bölgesel kalkınma sorunları çerçevesinde bilimsel yöntemlere dayanılarak yapılan araştırma, plan, program ve projelerin hazırlanmasını ve bu amaçla girişilecek çabaların gerçekleştirilmesini kapsayan bir disiplindir. Yerleşmelerin mekânsal gelişimi; ulusal, bölgesel ve kentsel ekonomik ve toplumsal tercihler temelinde gerçekleşmektedir. Bu da Şehir ve Bölge Planlama mesleğinin ilgi alanını salt fiziksel olgularla ilgilenir olmaktan çıkarmakta, doğa bilimlerinden sosyal bilimlere kadar uzanan geniş bir çalışma alanını sınırları içerisine almaktadır.

Şehir plancısının sahip olması gereken yeterlilik dört yıllık lisans eğitimi süresince kuramsal dersler ve uygulamalı planlama stüdyoları aracılığıyla verilmektedir. Kuramsal dersler, “planlama” kavramını tüm boyutlarıyla vermekte ve şehir planlama sürecinde gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını sağlamaktadır. Stüdyolarda ise kuramsal bilgilerin uygulaması, her yıl seçilen yerleşimler üzerinde yapılmakta ve planlar üretilmektedir.

Bölümümüz; ülke kültürü ve gerçeklerini göz önünde bulundurarak, çevreye duyarlı yeni vizyonlar geliştirebilecek bilgiye sahip, sorunlara toplum ve kamu yararını gözeten katılımcı yaklaşımla alternatif çözümler arayan, disiplinler arası çalışmaya yatkın, sorgulayan, analiz edebilen, iletişim yeteneği gelişmiş, uygulamaya yönelik sorumluluk alabilecek ve mesleki etiğe sahip şehir plancıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunları, şehir plancısı olarak gerek özel , gerekse kamu sektöründe kentsel ve kırsal alanlarda çalışabilmektedir. Şehir plancıları kamu sektöründe Bakanlıklardan belediyelere kadar değişik kademelerde görev almaktadırlar. Gelişme politika ve stratejilerinin belirlenmesi, toplumsal gelişmenin yönlendirilmesi gibi üst düzey kararlardan, metropoliten alanların planlanması, ya da küçük kırsal yerleşim merkezlerinin geliştirilmesi gibi alanlarda çalışırlar. Özel sektörde plancılar kendi planlama bürolarında planlama çalışması yapabilecekleri gibi, gayrimenkul geliştirme kurumları, bankalar, sanayi kuruluşları, toplu konut kuruluşları, yatırım firmalarında da plancı olarak görev yapmaktadırlar.

Lisans Ders İçerikleri için tıklayınız.


AKADEMİK PERSONEL

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Erkan POLAT

Telefon: +90 246 211 8223-1971

E-posta: erkanpolat@sdu.edu.tr


Şehircilik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali TÜRK

Doç. Dr. Erkan POLAT

Doç. Dr. Duygu GÖKCE


Bölge Planlama Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Ü. Pervin ŞENOL (Bşk.)

Dr. Öğr. Ü. Engin KEPENEK


​​​Bölüm Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Z. Betül ÖZSOY

Arş. Gör. Halime GÖZLÜKAYA

 

 

AKADEMİK TAKVİM

E-POSTA

PERSONEL

PERSONEL

KARARLAR

DOKÜMANLAR

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

TASARIM VE PLANLAMA TOPLULUĞU

Mimarlık Klübü çeşitli faaliyetlerle öğrencileri desteklemektedir.

İLETİŞİM

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Batı Yerleşkesi / ISPARTA

Tlf: +90 246 211 82 22

Fax: +90 246 211 82 31

                     

E-mail: mimarlik@sdu.edu.tr