Çift Anadal Ve Yandal Programları Komisyonu

Bu komisyonun görevi; Üniversite bünyesinde yer alan diploma programları arasındaki Çift Anadal ve Yandal programlarının uygulanmasında uyulması gereken usul ve esasları düzenler, uygular ve Bölüm Başkanlığına görüş bildirir. Komisyon her yıl yapılan tüm işleri “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığına sunar.  Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Duygu GÖKCE
Mimarlık Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Berna GÜÇ
Şehir ve Bölge Planlama Koordinatörü Prof. Dr. Duygu GÖKCE
Peyzaj Mimarlığı Koordinatörü Doç. Dr. Ulvi Erhan EROL