Ders Ve Sınav Programları Komisyonu

Bu komisyonun görevi; her dönem lisans ders ve sınav programlarının hazırlanmasına ilişkin kuralları düzenler uygular ve Bölüm Başkanlığı’na sunar. Aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir

Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Duygu GÖKCE
Mimarlık Bölümü Sorumlusu Arş. Gör. Duygu KÖSE
Şehir ve Bölge Planlama Sorumlusu Arş. Gör. Ebru ALA
Peyzaj Mimarlığı Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet TOPAY