Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü

EĞİTİM ÖĞRETİM SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Fakülte Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Kübra SÜMER HAYDARASLAN

Koordinatörlük; Çift Anadal ve Yandal Programları Komisyonu, İntibak Komisyonu (Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Muafiyet Vb.) ve Staj Komisyonundan oluşmaktadır. Fakülte bünyesinde ilgili Dekan Yardımcısı tüm Bölüm komisyonlarının çalışmalarından ve koordinasyonundan sorumludur.