Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri ürünleri tasarımı bölümü; fonksiyon, biçim, kimlik ve değer kavramlarında bütünleşerek toplum, tüketici ve üreticiye yararlı olacak şekilde seri üretime evirilmesini sağlayan, yenilikçi, yararlı, güvenli, estetik açıdan uygun, sosyal ve kültürel değerlere duyarlı ürünleri tasarlayıp geliştiren, mesleki etik ve çevresel duyarlılık çerçevesinde gözeterek tasarım bilgi ve teknolojilerinin doğru kullanılmasını hedefleyen tasarım becerilerinde yetkin, yaratıcı, girişimci ve lider nitelikli endüstri ürünleri tasarımcısı yetiştirilmesine yönelik ortaya çıkan bir meslek alanıdır. Bu bağlamda bölümün misyonu; ülke gereksinimleri ve uluslararası gelişmeleri dikkate alarak sanayi ve araştırma kurumlarında öncelikle araştırma-geliştirme yapabilen, tasarım, üretim ve uygulama çalışmalarında başarı ile görev alabilecek; üretim, pazarlama ve kullanım süreçlerinde yer alan tüm paydaşların ortak faydasını mesleki, etik ve çevresel duyarlılık çerçevesinde gözeterek yeni ürün ve sistemler tasarlayan öğrenciler yetiştirmek ve bölüm olarak bilimsel/ akademik açıdan ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimi sağlayan araştırmalarda yer alarak, ulusal sanayinin problemlerine çözümler üretmek, ürün tasarımı ve geliştirilmesini yenilikçi yaklaşımlarda geliştirerek ülke gereksinimlerine katkıda bulunmaktır.