Farabi Değişim Programı Sorumlusu

Değişim Programları Komisyonu’nun görevi; Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Ulusal ve Uluslararası değişim programlarının  Bölüm içinde işleyişini sağlar, giden-gelen öğrencilerin ders planlarının yürütülmesini, araştırma/staj yapmasını sağlar ve ikili anlaşma çalışmalarını yürütür. Komisyon tarafından her yıl yapılan tüm işler “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığına sunar.  Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Seda ŞİMŞEK TOLACI
Mimarlık Bölümü Sorumlusu Prof. Dr. Şefika Gülin BEYHAN
Şehir ve Bölge Planlama Sorumlusu Arş. Gör. Ebru ALA
Peyzaj Mimarlığı Sorumlusu Prof .Dr. Murat AKTEN