Doç. Dr. E. Seda ARSLAN'nın Yürütücü Olduğu Proje Desteklenmeye Hak Kazandı

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. E. Seda ARSLAN’ın yürütücülüğünü yaptığı “Kızıldağ Milli Parkı'nda Kültürel Ekosistem Hizmetleri ve İklim Değişikliğinin Katılımcı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Maksimum Entropi Algoritması ile Modellenmesi” isimli TÜBİTAK 1001 projesi, 2022 Yılı 2. Döneminde Önerilen Araştırma Projeleri kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.
Yerel yönetimler ve çeşitli kamu kuruluşlarının da paydaş olduğu proje kapsamında Kızıldağ Milli Parkı ve çevresinde arazi örtüsü ve alan kullanımlarının küresel iklim değişikliği karşısında günümüz ve gelecekteki durumu, yerel halkın tercihleri ile ilişkilendirilecek ve iklim değişikliği etkilerinin azaltılmasına yönelik çözüm önerileri sunulacaktır.
Üniversitemiz bünyesinde yürütülecek olan proje ekibinde Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer K. ÖRÜCÜ, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit AKCA, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman GÜLCÜ, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl KAYMAZ araştırmacı akademik personel olarak yer almaktadır. 24 ayda tamamlanması öngörülen proje kapsamında uluslararası literatürde güncel olan konularda yayınlar üretilmesi ve araştırmacıların yetiştirilmesi açısından önem taşımaktadır.

Yayın Tarihi: 02/03/2023
Okunma Sayısı: 398