İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Süleyman Demirel Üniversitesi 14.02.2013 tarihli ve 535 sayılı yönetim kurulu toplantısında Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. maddesi uyarınca, kadroları ile birlikte Mimarlık Fakültesi’ne aktarılmıştır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde henüz öğretim elemanı olmaması nedeniyle eğitim ve öğretim ile araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılamamaktadır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, yaşanabilir, sürdürülebilir, sağlıklı ve etik değerlere saygılı, estetik duygusu yüksek iç mekân tasarımlarının gerçekleştirilmesini sağlayacak iç mimar ve çevre tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlayan disiplinler arası bir bölümdür. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü binalarda ve çevrede, mekân düzenlemesini estetik ve mimari bilgi ile bütünleştirecek ve kullanıcı isteklerine uygun çözümler sağlayacak nitelikli iç mimarlar ve çevre tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün Misyonu; sanat ve tasarım alanına katkıda bulunabilecek, çağın gereksinim ve isteklerini iyi bilen, mekân-insan-donatı sorunlarına ekonomik ve çağdaş çözümler üreten, araştırmacı, sanatsal ve düşünsel boyutları pratiğe dönüştürebilecek, tasarımlarını uygulama deneyimi ile buluşturabilen, mesleki etik, sorumluluk ve yetkinliği yüksek iç mimar ve çevre tasarımcıları yetiştirmektir.

Yayın Tarihi: 15/11/2020
Okunma Sayısı: 702