İntibak Komisyonu (Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Muafiyet Vb.)

Bu komisyonun görevi; Bölüme Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Yatay Geçiş ile girmeye hak kazanan öğrencileri değerlendirmek, muaf tutulacağı dersler ile almak zorunda olduğu dersleri belirlemek ve bu doğrultuda, ilgili öğrenciler için eğitim planı hazırlamak ve Bölüm Başkanlığına görüş bildirmektir. Komisyon tarafından her yıl yapılan tüm işler “yılın son haftasında” uygun bir rapor formatında Bölüm Başkanlığına sunar.  Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Duygu GÖKCE
Mimarlık Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. İlker ERKAN
Şehir ve Bölge Planlama Koordinatörü Prof. Dr. Duygu GÖKCE
Peyzaj Mimarlığı Koordinatörü Prof. Dr. Atila GÜL