Sıkça Sorulan Sorular

Mimarlık fakültesinde eğitim alırken çift anadal yapabilir miyim? şartları nelerdir?

Çift anadal yapabilme yönergesi Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır. Yönerge için burayı tıklayınız.

 

Ön koşullu olan derslerden başarısız olunduğunda süreç nasıl devam ediyor?

Başarısız olunan dersler, bir sonraki dönemlerde bağlı olduğu diğer dersin alınmasını engelliyor. Dersin tekrar açıldığı dönemde alınması ve başarılı olunması gerekiyor. Başarılı olunması durumunda bir sonraki bağlı dersin alınabilmesi mümkün oluyor.

 

Ön koşullu dersler ve diğer derslerin yaz okulunda başka üniversitelerden alınabilmesi mümkün müdür?

Başka üniversitelerden alınmak istenen ders/dersler uygun bölüm/programdan alabilir. Ancak intibak komisyonlarınca belirlenen ve değerlendirmesi yapılan ders içerik, kredi ve saat ölçütlerinin, öncelikle fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Fakültenize nasıl yatay geçiş yapabilirim?

Yatay geçişe ilişkin şartlar her yıl temmuz ayı içerisinde Üniversitemiz web sayfamızda ilan edilir. Genel Not Ortalamasına göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına göre olmak üzere ‍iki türlü yatay geçiş imkanı mevcuttur.

 

Öğrenci kimlik kartımı kaybettim, yenisini nasıl çıkartabilirim?

Yerel bir gazeteye zayi ilanı vererek veya polis tutanağı ile dekanlığa dilekçe vermelisiniz.

 

Ders kaydı-kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır?

Kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde gösterilen süre içerisinde yapılır. Öğrenciler katkı payını ödeyerek öğrenci bilgi sisteminden  o yarıyılda alabilecekleri dersleri seçerler.

 

Kayıt dondurmak için ne yapmalıyım?

Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci Eğitim-Öğretimin başladığı ilk iki hafta içerisinde haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini belgelemesi ve fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla bir seferde en fazla iki yarıyıl süre için kayıt dondurabilir.

 

Bölüm ders programı ve sınav programlarına nereden ulaşabilirim?

Fakültenin her bölümüne ait ders ve sınav programları ilgili dönemlerde ilk önce fakülte web sayfasında yayınlanmakta, kesinleştikten sonra ise öğrenci bilgi sisteminde yüklenmektedir.

 

Bütünleme sınavı hakkı mevcut mu? Sınava girebilmek için hangi yolu izlemeliyim?

Vize ve final sınavları sonucunda DD ve üstü harf notu alan öğrencilerin, öğrenci bilgi sistemi üzerinden talepte bulunmaları gerekir. FF ve FD notlarını alan öğrenciler  için sınav talebi gerekli değildir.

Yayın Tarihi: 14/11/2020
Okunma Sayısı: 1301