Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama disiplini; kırsal ve kentsel alanların daha yaşanabilir olması için; mekân kalitesini arttırma, yerleşmelerin kimliğini ve geleneksel yaşam biçimlerini ve varlıklarını koruma, yenilikçi yöntemlerle gelişimini ve kalkınmasını sağlama, çevreye duyarlı, ekolojik dengeyi gözetme ilkelerine sahip bir bilim dalıdır.

Geleceğe yönelik kurumsallaşma, kalite ve verim, kamu hizmeti ve katkı sağlama ekseninde, ulusal ve uluslararası ölçekte, bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek etkili ve entelektüel bir akademik kimliğe kavuşmak bölümün temel amacıdır.

Bu amaç doğrultusunda bölümün misyonu; ülke kültürü ve gerçeklerini göz önünde bulundurarak, çevreye ve toplumsal sorunlara kamu yararı çerçevesinde duyarlı, bilim ve sanat anlayışını gözeten katılımcı yaklaşımla alternatif çözümler arayan, disiplinler arası çalışmaya yatkın, sorgulayan, analiz ederek çözüm üreten, iletişim yeteneği gelişmiş, kendisini her alanda geliştirebilen, sorumluluk ve mesleki etiğe sahip Şehir ve Bölge Plancısı yetiştirmektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Ders Planı-Akts Kredileri'ne ulaşmak için tıklayınız.