Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Fakülte Koordinatörü
Doç. Dr. Seda ŞİMŞEK TOLACI

Koordinatörlük; Bölümlerin her türlü sosyal bilimsel etkinliklerini ve tanıtım çalışmalarını yürütmek, Mezunlarla ilişkileri organize etmekle görevlidir. Fakülte bünyesinde ilgili Dekan Yardımcısı koordinatörlük işleyişinden ve komisyonlar arasında işbirliğinin sağlanmasından sorumludur.