Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Fakülte Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞİMŞEK TOLACI

Koordinatörlük; Bölümlerin her türlü sosyal bilimsel etkinliklerini ve tanıtım çalışmalarını yürütmek, Mezunlarla ilişkileri organize etmekle görevlidir. Fakülte bünyesinde ilgili Dekan Yardımcısı koordinatörlük işleyişinden ve komisyonlar arasında işbirliğinin sağlanmasından sorumludur.

Yayın Tarihi: 14/11/2020
Okunma Sayısı: 32