Staj Komisyonu

Bu komisyon; Bölüm öğrencilerinin eğitim ve öğretim süreleri boyunca teorik ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini mesleki uygulama alanlarında projelendirme, uygulama ve yönetim çerçevesinde pratiğe dönüştürmek amacıyla yapmakla yükümlü oldukları ulusal veya uluslararası “Zorunlu Stajları” ile ilgili esasları düzenler ve uygular. Yurt dışı staj uygulamalarında “Değişim Programları Komisyonu” ile işbirliği içinde olacaktır. Her dönem Staj Yönetmeliğine göre yapılan işleri bir rapor halinde Bölüm Başkanlığına bildirir. Bu komisyon aynı zamanda Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir

Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Duygu GÖKCE
Mimarlık Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Ş. HAŞTEMOĞLU
Şehir ve Bölge Planlama Koordinatörü Doç. Dr. Nalan Damla YILMAZ USTA
Peyzaj Mimarlığı Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şehriban ŞAHAN ERASLAN