Fakülte Tarihi

Isparta Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 1418 sayılı kanuna göre 21 Şubat 1976 tarihinde "Isparta Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi" adıyla kurulmuş, 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Gülkent Ortaokulu binasında İnşaat ve Makina Mühendisliği Bölümleri ile eğitim ve öğretimine başlamıştır. Akademi 20 Temmuz 1982 tarihinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ek olarak çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'ne bağlanarak, "Isparta Mühendislik Fakültesi" adını almıştır.

 

11 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla yeni kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlanarak, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi adıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 28.12.1993 tarihli kararı ile Mimarlık, Tekstil Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinin açılması da uygun görülmüştür. Mimarlık Bölümü, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi bünyesinde 1995 – 1996 Eğitim Öğretim yılında 30 öğrenci alarak lisans eğitimine başlamıştır.

 

1992 yılındaki aynı Kanun çerçevesinde Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri de açılmıştır. Bu bölümlerden Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ilk öğrenci yerleştirmesi yapılmıştır. 

MİMARLIK FAKÜLTESİNİN KURULMASI

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 23/1/2012 tarihli ve 1854 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek-30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/2/2012 tarihinde kararlaştırılmış, 8 Mart 2012 tarihli ve 28227 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi ikiye ayrılmış ve Mimarlık Fakültesi kurulmuştur.

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesine bağlı bölüm ve anabilim dallarının yeniden oluşturulması konusundaki teklif 18/04/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca adı geçen fakültelerin aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarından oluşması uygun görülmüştür.

 

-          Mimarlık Bölümü: Bina Bilgisi Anabilim Dalı, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı, Restorasyon Anabilim Dalı

-          Şehir ve Bölge Planlama Bölümü: Şehircilik Anabilim Dalı, Bölge Planlama Anabilim Dalı

-          Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü: Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı

PEYZAJ MİMARLIĞI VE İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİNİN MİMARLIK FAKÜLTESİNE AKTARILMASI

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi bünyesinde, 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3837 numaralı kanun ile kurulmuştur. Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinden oluşan Fakültede, Üniversite Senatosunun 25 Kasım 1995 tarihindeki toplantısında alınan karar ve Yüksek Öğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 18 Nisan 1995 tarihli izniyle 1995 - 1996 Eğitim-Öğretim Yılında Orman Mühendisliği Bölümü ile eğitime başlanmıştır. 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılına kadar Isparta'nın Atabey ilçesinde hizmet veren Fakülte, 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında Isparta'ya, Merkez Kampüse taşınmış ve 2010 yılında kendi binasına geçmiştir.  

 

2007-2008 Eğitim Öğretim yılında Orman Fakültesi'nde lisans düzeyinde eğitim faaliyete başlayan Peyzaj Mimarlığı Bölümü, PEMKON'un (Türkiye Peyzaj Mimarları Bölüm Başkanları Konseyi) "Yeni kurulacak ve yeniden yapılandırılacak Peyzaj Mimarlığı Bölümleri için Peyzaj Mimarlığı disiplinini temelde bir planlama ve tasarım disiplini olması, bölüm mezunlarının istihdam edildikleri yerler ve ağırlıklı olarak birlikte çalıştıkları meslek grupları Avrupa Birliği meslekler sınıflandırması ve ISCED 97 meslek kodlaması çerçevesinde, önerilen fakülte yapısının mimarlık ve mekânsal planlama fakültesi veya aynı kapsamı ifade eden bir tanımlamanın uygun olduğu" görüşü ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 19.06.2014 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu toplantısında 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h-2 maddeleri uyarınca öğrencileri ile birlikte SDÜ Mimarlık Fakültesi'ne aktarılmıştır.

 

Süleyman Demirel Üniversitesi 14.02.2013 tarihli ve 535 sayılı yönetim kurulu toplantısında Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. maddesi uyarınca, kadroları ile birlikte Mimarlık Fakültesi’ne aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Böylece Mimarlık Fakültesi bünyesinde

1.      Mimarlık Bölümü,

2.      Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,

3.      Peyzaj Mimarlığı,

4.      İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programı henüz açılmamıştır).  

5.      Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü (Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programı henüz açılmamıştır).  

olmak üzere beş BÖLÜM yer almaktadır. 

 

Yayın Tarihi: 14/05/2011
Okunma Sayısı: 2702