Dokümanlar

01 - Haftalık Ders Programları Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2022-2023 Güz Yarıyılı Haftalık Ders Programı Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2022-2023 Güz Yarıyılı Haftalık Ders Programı Mimarlık Bölümü 2022-2023 Güz Yarıyılı Haftalık Ders Programı 02 - Akademik Personel Dökümanları Sınav Evraki Teslim Tutanağı ARŞİV Mimarlık Fakültesi Arşiv İlkeleri Sınav Ücret Formu Sınav Ücret Formu - 50 Öğrenci Üstü Ayrıca Tutulması Gerken Tutanak Ders Telafi İstek Formu Ders Uygulama Gezisi Katılım Tutanağı Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyesi Bilgi Formu Sınav İmza Tutanağı Hafta İçi Sınıflarda Ders Dışı Ek Çalışma Yapmak İçin İzin Formu Yurtdisi Çalisma Formu Profesörlüge Ilk Atananlar için Özgeçmis Formu Profosörlüge Ilk Atananlar için Bilgi Formu Profesör ve Doçent Kadrolarina Basvuran Adaylarin Özgeçmis Formati Ögretim Üyeligine Basvuracak Adaylarin Yayinlarinin Puanlama Formu Ön Degerlendirme Tesbit Tutanagi ( Lisans - Lisansüstü ) Ögretim Elemani Atanmasi için Gerekli Belgeler Doçentlik Sinavlarinda Görev Alacak Profesörler için Bilgi Derleme Formu Akademik Bilgi Formu Atama Kriterleri ve Puanlama Tablosu Öğretim Elemanı Bilimsel Faaliyet Raporu 03 - İdari Personel Dökümanları Izin Formu 04 - Erasmus-Farabi Dökümanları Erasmus Not Dönüşüm Formu Farabi Not Dönüşüm Formu Not Dönüşüm Tablosu 05 - Ders İçerik, Plan, Kayıt ve Yenileme Dökümanları Ders Telafi İstek Formu Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans Ders İçerikleri Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisans Eğitm Programı Mimari Proje Dersleri Uygulama ve Değerlendirme Esasları Yaz Okulu Kayıt Formu 06 - Staj Dökümanları Staj Değerlendirme Formu Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Staj Çizelgesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2021-2022 Bahar Dönemi Staj Esasları sbp_pandemi-donemi-zorunlu-staj-beyanname-tercih-ve-diger-belgeler- sbp_pandemi-donemi-zorunlu-staj-sureci sbp_pandemi-donemi-zorunlu-staj-uygulama-ilkeleri sbp_pandemi-donemi-zorunlu-staj-yonergesi- Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Uygulama-MİMARLIK Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Tercihi-MİMARLIK Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Süreci Bilgilendirme-MİMARLIK Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Esasları-MİMARLIK Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Beyanname-MİMARLIK PM_Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Yönergesi PM_Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Uygulama İlkeleri PM_Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Süreci PM_Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Beyanname, Tercih ve Diğer Belgeler MİM_Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Uygulama MİM_Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Tercihi MİM_Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Süreci Bilgilendirme MİM_Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Esasları Staj Sözleşmesi(İsteğe Bağlı) Staj Dosyası Staj Formu (Sigorta İçin) Staj Başvuru ve Kabul Formu Staj Değerlendirme Formu Lisans Öğretimi Staj İlkeleri 07 - Not Bildirim/Düzeltme Dökümanları http://mimarlik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/172/files/2019-2020-egitim-ogretim-yili-yaz-donemi-sonunda-yapilacak-olan-tek-ders-sinavlari-sadece-pandemi-donemi-icin-3-ders-icin-uygulanacak-takvim-d Not Düzeltme Formu(Numerik) Not Düzeltme Formu(Bağıl) Not Bildirim Formu(Bağıl) Mazeret Sınavı Notu Bildirim Formu(Numerik) Mazeret Sınavı Notu Bildirim Formu(Bağıl) Ek Sınav Tek Ders Sınavı Not Bildirim Formu(Numerik) Ek Sınav Tek Ders Sınavı Not Bildirim Formu(Bağıl) Dikey Geçiş Ek Sınav Not Bildirim Formu Bütünleme Not Bildirim Formu Ara Sınav Not Bildirim Formu Af Sınavı Not Bildirim Formu Ek Sınav Not Bildirim Formu(Numerik) Ek Sınav Not Bildirim Formu(Bağıl) 08 - Duyuru Dosyaları Mimarlık Bölümü 2021–2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınav Programı Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Sınavı Hk. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2021–2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınav Programı Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Mazeret Programı Mimarlık Bölümü 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Mazeret Sınav Programı Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Vize Mazeret Sınavı Hk. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı Hk. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi Sonu Tek Ders Sınavı Başvuru Sonuçları 2021 Güz Kurumlararası Yatay Geçiş Yedekten Kayıt Hakkı Kazanan Listesi yurtdışı yatay geçiş 2020-2021 merkezi yerleştirme 2020-2021 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş ve Yurt Dışı Yatay Geçiş 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvurusu Yapan Öğrencilerin Değerlendirme Sonuçları 2018-2019 Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvurusunda Bulunan Öğrencilerin Değerlendirme Sonuçları 2018-2019 Yatay Geçiş Yatay Geçiş 2 Yatay Geçiş Proje Katılımcı Listesi 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI (YEDEKLER) 2017-güz-ek2 yatay yerleştirme 2017-güz-Mimarlık Çift Anadal Yerleştirme Sonuçları Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Peyzaj Mimarlığı Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Sonuçları Mimarlık Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Sonuçları Şehir ve Bölge Planlama 252Kurul Mimar Sinan' ı Anıyoruz Konferansı Açılış Konuşması 2016-2017 Bahar Yarıyılı Akademik Kurulu Kurul Kararları TekDersFYK mbudonsoz Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Sonuçları(yedekler) Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Sonuçları Mimarlık Çift Anadal Yerleştirme Sonuçları Peyzaj Mimarlığı Çift Anadal Yerleştirme Sonuçları ek3 ek2 ek1 09 - Genel Personel Dökümanları Personel Çalışma İzin Formu Sağlık Takip Dosyası Formu Saatlik İzin Formu Yurtdisi Izin Formu Tedavi Yardim Beyannamesi Sendika Formları Mal Bildirim Zarfi Mal Bildirim Beyannamesi Iliski Kesme Hususi Pasaport Düzenleme Esaslari Hizmet Damgali Pasaport Düzenleme Esaslari Aile Durumu Bildirim Formu Aile Durumu Bildirim Formu Aile Durumu Bildirim Formu Aile Durumu Bildirim Formu Hizmet Damgalı Pasaport Formu 10 - Diğer Dökümanlar Mazeret Sınav Dilekçesi Fakülte Yönetim Kurulu Katılım Tutanağı Fakülte Kurulu Üyeleri Katılım Tutanağı Mezuniyet Töreni Yerleşim Planları Mezuniyet Töreni Usul ve Esaslar Mezuniyet Töreni Taslak Tören Akışı Mezuniyet Töreni Program Tarihleri Mezuniyet Töreni Katılım Koşulları Araştırma Görevlileri Konseyi MF genel Bilgiler Danışman Öğretim Üyelerinin Online Toplantı Tarihleri sıkca sorulan sorularword 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ SONU TEK DERS SINAV BİLGİLERİ Yaz dönem sonu tek ders sınavı MİMARLIK BÖLÜMÜ 2020 – 2021 GÜZ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ YEDEK LİSTESİ Ön Koşullu Dersler Bölüm ve Anabilim Dalı Başkan ve Yardımcıları Okulda Ders Çalışma İzni Şehir ve Bölge Planlama 2017-2018 Etklinlikler Öğrenci Pasaport Harcı Muafiyet Formu Proje 6 Döküman Diploma Form Kayıp Kimlik Belgesi Bildirim Formu YOS Başvuru Formu Yeni Program Açma Formu Sınav Programları Arşivi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2022–2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı